Zatrzymaj Aborcję

Zatrzymaj aborcję – dowiedz się wszystkiego o aborcji!

Przeprowadzenie aborcji, czyli zabicie nienarodzonego dziecka dozwolone jest w naszym kraju na mocy przepisów z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ustawa ta więc, mająca z założenia służyć życiu, w rzeczywistości pozwala na legalne wydawanie wyroków śmierci na niewinnych ludzi. Tak samo, jak niewyobrażalne i nieakceptowalne byłoby morderstwo na kilkuletnim dziecku, w taki sam sposób powinno być traktowanie zabicie dziecka nienarodzonego. Wiele środowisk, w tym m.in. środowiska feministyczne nie tylko chce utrzymać ów stan rzeczy, lecz pójść o krok dalej i rozszerzyć jeszcze przepisy aborcyjne w Polsce tak, by możliwość przeprowadzania aborcji nie sprowadzała się jedynie do takich przesłanek, jak nieuleczalna choroba dziecka. Zatrzymaj aborcję już teraz – nie pozwól, aby scenariusz już mający miejsce w wielu krajach Zachodniej Europy dotarł również do naszego kraju!

Stop aborcji!

Jeśli nie godzisz się z takim stanem rzeczy i chcesz jasno powiedzieć: STOP ABORCJI, to trafiłeś we właściwe miejsce. Nasza fundacja walczy o prawa dzieci, również tych jeszcze nienarodzonych. Uważamy, że każde dziecko powinno mieć szansę narodzenia się i życia, a kariera zawodowa matki i inne podobne przesłanki nie są uzasadnieniami do tego, aby przeprowadzać aborcję, czyli legalną zbrodnię na niewinnych dzieciach. Przeprowadzamy szereg inicjatyw mających na celu uświadamianie naszego społeczeństwa oraz przeciwstawienie się działalności środowisk dążących do wprowadzenia nieograniczonej aborcji w naszym kraju. Wychodzimy na ulice, informujemy ludzi, docieramy do środowisk politycznych, pojawiamy się obok naszych rodaków każdego dnia, a także walczymy z gorszącymi proaborcyjnymi inicjatywami w instytucjach oraz na różnych szczeblach władz państwowych. Mówimy jasno o tym, że aborcja jest zabiciem nienarodzonego dziecka, nie zaś „przerwaniem ciąży”, czy też „zabiegiem usuwającym zlepek komórek, które dopiero w przyszłości staną się człowiekiem”.

Szokująca prawda o aborcji

Zachęcamy do śledzenia dodawanych przez nas w tym miejscu informacji, jeśli chcesz dowiedzieć się szokującej prawy o aborcji. Znajdziesz tutaj wszelkie najnowsze informacje na temat działalności naszej fundacji. Informujemy o prowadzonych przez nas akcjach i inicjatywach. Mówimy też o kolejnych próbach środowisk proaborcyjnych, chcących wpłynąć na liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce. Dowiesz się także, w jaki sposób możesz wspomóc nas i przyłączyć się do tego, co robimy. Zatrzymajmy aborcję i nie pozwólmy na to, aby Polska dołączyła do grona krajów zezwalających na to, aby w legalny sposób zabijać nienarodzone dzieci! Dowiedz się, czym naprawdę jest aborcja w Polsce i wesprzyj nas podczas codziennych działań na terenie całego kraju!

1 2 3 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nasze projekty:


Zatrzymaj aborcję – dowiedz się wszystkiego o aborcji!

Stop aborcji!

Nasza fundacja walczy o prawa dzieci, również tych jeszcze nienarodzonych. Uważamy, że każde dziecko powinno mieć szansę narodzenia się i życia, a kariera zawodowa matki i inne podobne przesłanki nie są uzasadnieniami do tego, aby przeprowadzać aborcję, czyli legalną zbrodnię na niewinnych dzieciach.

Przeprowadzamy szereg inicjatyw mających na celu uświadamianie naszego społeczeństwa oraz przeciwstawienie się działalności środowisk dążących do wprowadzenia nieograniczonej aborcji w naszym kraju. Wychodzimy na ulice, informujemy ludzi, docieramy do środowisk politycznych, pojawiamy się obok naszych rodaków każdego dnia, a także walczymy z gorszącymi proaborcyjnymi inicjatywami w instytucjach oraz na różnych szczeblach władz państwowych.

Mówimy jasno o tym, że aborcja jest zabiciem nienarodzonego dziecka, nie zaś „przerwaniem ciąży”, czy też „zabiegiem usuwającym zlepek komórek, które dopiero w przyszłości staną się człowiekiem”.

Aborcja w Polsce

Przeprowadzenie aborcji, czyli zabicie nienarodzonego dziecka było dozwolone jest w naszym kraju na mocy przepisów z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ustawa ta więc, mająca z założenia służyć życiu, w rzeczywistości pozwalała na legalne wydawanie wyroków śmierci na niewinnych ludzi. Tak samo, jak niewyobrażalne i nieakceptowalne byłoby morderstwo na kilkuletnim dziecku, w taki sam sposób powinno być traktowanie zabicie dziecka nienarodzonego.

Dlatego stanęliśmy do walki o prawo do narodzin każdego dziecka! Podejmowane inicjatywy antyaborcyjne przez wiele lat zmieniały świadomość społeczną, zmuszały polityków do podejmowania decyzji aby szokująca prawda o aborcji była słyszana w całym kraju.

Trybunał Konstytucyjny potwierdza prawo do narodzin dla każdego dziecka – postulaty inicjatywy #ZatrzymajAborcję zostają zrealizowane.

Niedawno, bo 22 października 2020 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego (który został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP w dniu 27 stycznia 2021 roku) zrealizował postulaty największej w historii Europy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”, pod którą podpisało się milion Polaków.

To determinacja, wysiłek i zebrane podpisy Polaków podczas kilku inicjatyw ustawodawczych, w tym #ZatrzymajAborcję, przyczyniły się do zwycięstwa człowieczeństwa nad nieludzkim barbarzyństwem aborcji.

Aborcja eugeniczna jest w Polsce oficjalnie zakazana. Tysiące dzieci może się wreszcie bezpiecznie narodzić. Trzeba przy tym pamiętać, że dotychczas zabijano w większości dzieci z podejrzeniem Zespołu Downa – taka jest szokująca prawda o aborcji!

Nie trzeba było długo czekać, gdy pewne środowiska, w tym m.in. feministyczne, nie tylko chcą zmienić ów stan rzeczy i lecz pójść o krok dalej. Chcą zmienić przepisy aborcyjne w Polsce tak, by możliwość przeprowadzania aborcji była dozwolona bez ograniczeń. Takie postulaty można było słyszeć podczas tzw. „strajku kobiet” i czarnych marszy. Dlatego nadal musimy podejmować walkę o życie każdego poczętego dziecka.

I robimy to – przez ostatnie miesiące intensywnie blokowaliśmy „telefon śmierci”, przez który aborcjonistki chciały ułatwiać zabijanie niewinnych dzieci. Tysiące wolontariuszy dzwoniło na aborcyjny telefon i blokowało linię, stając w obronie życia poczętego.

Zatrzymaj aborcję już teraz – nie pozwól, aby scenariusz już mający miejsce w wielu krajach Zachodniej Europy dotarł również do naszego kraju!

Szokująca prawda o aborcji

Aborcja jest także źródłem dochodu na biznesu aborcyjnego. Nie możemy o tym milczeć, więc informujemy społeczeństwo o tych faktach. Wiele preparatów medycznych (w tym szczepionek) jest produkowanych oraz/lub testowanych na liniach komórkowych pochodzących z aborcji.

Mówimy m.in w jak obrzydliwy sposób handluje się abortowanymi dziećmi, pokazujemy prawdę o metodzie in vitro, która wiąże się z wczesnymi aborcjami „nadmiarowych” dzieci czy też jak biznes medyczny korzysta ze zbrodni aborcji.

Także dlatego ważna jest obrona życia poczętego na wielu frontach.

Walka o życie poczętego dziecka to nasz obowiązek!

Zachęcamy do śledzenia dodawanych przez nas w tym miejscu informacji, jeśli chcesz dowiedzieć się szokującej prawy o aborcji. Znajdziesz tutaj wszelkie najnowsze informacje na temat działalności naszej fundacji. Informujemy o prowadzonych przez nas akcjach i inicjatywach. Mówimy też o kolejnych próbach środowisk proaborcyjnych, chcących wpłynąć na liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce.

Dowiesz się także, w jaki sposób możesz wspomóc nas i przyłączyć się do tego, co robimy! Zobacz, czym naprawdę jest aborcja i wesprzyj nas podczas codziennych działań na terenie całego kraju! Zmieniamy Polskę na lepsze. Zawsze w Twoim imieniu!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zatrzymaj Aborcję

Zatrzymaj aborcję – dowiedz się wszystkiego o aborcji!

Przeprowadzenie aborcji, czyli zabicie nienarodzonego dziecka dozwolone jest w naszym kraju na mocy przepisów z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ustawa ta więc, mająca z założenia służyć życiu, w rzeczywistości pozwala na legalne wydawanie wyroków śmierci na niewinnych ludzi. Tak samo, jak niewyobrażalne i nieakceptowalne byłoby morderstwo na kilkuletnim dziecku, w taki sam sposób powinno być traktowanie zabicie dziecka nienarodzonego. Wiele środowisk, w tym m.in. środowiska feministyczne nie tylko chce utrzymać ów stan rzeczy, lecz pójść o krok dalej i rozszerzyć jeszcze przepisy aborcyjne w Polsce tak, by możliwość przeprowadzania aborcji nie sprowadzała się jedynie do takich przesłanek, jak nieuleczalna choroba dziecka. Zatrzymaj aborcję już teraz – nie pozwól, aby scenariusz już mający miejsce w wielu krajach Zachodniej Europy dotarł również do naszego kraju!

Stop aborcji!

Jeśli nie godzisz się z takim stanem rzeczy i chcesz jasno powiedzieć: STOP ABORCJI, to trafiłeś we właściwe miejsce. Nasza fundacja walczy o prawa dzieci, również tych jeszcze nienarodzonych. Uważamy, że każde dziecko powinno mieć szansę narodzenia się i życia, a kariera zawodowa matki i inne podobne przesłanki nie są uzasadnieniami do tego, aby przeprowadzać aborcję, czyli legalną zbrodnię na niewinnych dzieciach. Przeprowadzamy szereg inicjatyw mających na celu uświadamianie naszego społeczeństwa oraz przeciwstawienie się działalności środowisk dążących do wprowadzenia nieograniczonej aborcji w naszym kraju. Wychodzimy na ulice, informujemy ludzi, docieramy do środowisk politycznych, pojawiamy się obok naszych rodaków każdego dnia, a także walczymy z gorszącymi proaborcyjnymi inicjatywami w instytucjach oraz na różnych szczeblach władz państwowych. Mówimy jasno o tym, że aborcja jest zabiciem nienarodzonego dziecka, nie zaś „przerwaniem ciąży”, czy też „zabiegiem usuwającym zlepek komórek, które dopiero w przyszłości staną się człowiekiem”.

Szokująca prawda o aborcji

Zachęcamy do śledzenia dodawanych przez nas w tym miejscu informacji, jeśli chcesz dowiedzieć się szokującej prawy o aborcji. Znajdziesz tutaj wszelkie najnowsze informacje na temat działalności naszej fundacji. Informujemy o prowadzonych przez nas akcjach i inicjatywach. Mówimy też o kolejnych próbach środowisk proaborcyjnych, chcących wpłynąć na liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce. Dowiesz się także, w jaki sposób możesz wspomóc nas i przyłączyć się do tego, co robimy. Zatrzymajmy aborcję i nie pozwólmy na to, aby Polska dołączyła do grona krajów zezwalających na to, aby w legalny sposób zabijać nienarodzone dzieci! Dowiedz się, czym naprawdę jest aborcja w Polsce i wesprzyj nas podczas codziennych działań na terenie całego kraju!

1 2 3 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nasze projekty:


Zatrzymaj aborcję – dowiedz się wszystkiego o aborcji!

Stop aborcji!

Nasza fundacja walczy o prawa dzieci, również tych jeszcze nienarodzonych. Uważamy, że każde dziecko powinno mieć szansę narodzenia się i życia, a kariera zawodowa matki i inne podobne przesłanki nie są uzasadnieniami do tego, aby przeprowadzać aborcję, czyli legalną zbrodnię na niewinnych dzieciach.

Przeprowadzamy szereg inicjatyw mających na celu uświadamianie naszego społeczeństwa oraz przeciwstawienie się działalności środowisk dążących do wprowadzenia nieograniczonej aborcji w naszym kraju. Wychodzimy na ulice, informujemy ludzi, docieramy do środowisk politycznych, pojawiamy się obok naszych rodaków każdego dnia, a także walczymy z gorszącymi proaborcyjnymi inicjatywami w instytucjach oraz na różnych szczeblach władz państwowych.

Mówimy jasno o tym, że aborcja jest zabiciem nienarodzonego dziecka, nie zaś „przerwaniem ciąży”, czy też „zabiegiem usuwającym zlepek komórek, które dopiero w przyszłości staną się człowiekiem”.

Aborcja w Polsce

Przeprowadzenie aborcji, czyli zabicie nienarodzonego dziecka było dozwolone jest w naszym kraju na mocy przepisów z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ustawa ta więc, mająca z założenia służyć życiu, w rzeczywistości pozwalała na legalne wydawanie wyroków śmierci na niewinnych ludzi. Tak samo, jak niewyobrażalne i nieakceptowalne byłoby morderstwo na kilkuletnim dziecku, w taki sam sposób powinno być traktowanie zabicie dziecka nienarodzonego.

Dlatego stanęliśmy do walki o prawo do narodzin każdego dziecka! Podejmowane inicjatywy antyaborcyjne przez wiele lat zmieniały świadomość społeczną, zmuszały polityków do podejmowania decyzji aby szokująca prawda o aborcji była słyszana w całym kraju.

Trybunał Konstytucyjny potwierdza prawo do narodzin dla każdego dziecka – postulaty inicjatywy #ZatrzymajAborcję zostają zrealizowane.

Niedawno, bo 22 października 2020 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego (który został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP w dniu 27 stycznia 2021 roku) zrealizował postulaty największej w historii Europy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”, pod którą podpisało się milion Polaków.

To determinacja, wysiłek i zebrane podpisy Polaków podczas kilku inicjatyw ustawodawczych, w tym #ZatrzymajAborcję, przyczyniły się do zwycięstwa człowieczeństwa nad nieludzkim barbarzyństwem aborcji.

Aborcja eugeniczna jest w Polsce oficjalnie zakazana. Tysiące dzieci może się wreszcie bezpiecznie narodzić. Trzeba przy tym pamiętać, że dotychczas zabijano w większości dzieci z podejrzeniem Zespołu Downa – taka jest szokująca prawda o aborcji!

Nie trzeba było długo czekać, gdy pewne środowiska, w tym m.in. feministyczne, nie tylko chcą zmienić ów stan rzeczy i lecz pójść o krok dalej. Chcą zmienić przepisy aborcyjne w Polsce tak, by możliwość przeprowadzania aborcji była dozwolona bez ograniczeń. Takie postulaty można było słyszeć podczas tzw. „strajku kobiet” i czarnych marszy. Dlatego nadal musimy podejmować walkę o życie każdego poczętego dziecka.

I robimy to – przez ostatnie miesiące intensywnie blokowaliśmy „telefon śmierci”, przez który aborcjonistki chciały ułatwiać zabijanie niewinnych dzieci. Tysiące wolontariuszy dzwoniło na aborcyjny telefon i blokowało linię, stając w obronie życia poczętego.

Zatrzymaj aborcję już teraz – nie pozwól, aby scenariusz już mający miejsce w wielu krajach Zachodniej Europy dotarł również do naszego kraju!

Szokująca prawda o aborcji

Aborcja jest także źródłem dochodu na biznesu aborcyjnego. Nie możemy o tym milczeć, więc informujemy społeczeństwo o tych faktach. Wiele preparatów medycznych (w tym szczepionek) jest produkowanych oraz/lub testowanych na liniach komórkowych pochodzących z aborcji.

Mówimy m.in w jak obrzydliwy sposób handluje się abortowanymi dziećmi, pokazujemy prawdę o metodzie in vitro, która wiąże się z wczesnymi aborcjami „nadmiarowych” dzieci czy też jak biznes medyczny korzysta ze zbrodni aborcji.

Także dlatego ważna jest obrona życia poczętego na wielu frontach.

Walka o życie poczętego dziecka to nasz obowiązek!

Zachęcamy do śledzenia dodawanych przez nas w tym miejscu informacji, jeśli chcesz dowiedzieć się szokującej prawy o aborcji. Znajdziesz tutaj wszelkie najnowsze informacje na temat działalności naszej fundacji. Informujemy o prowadzonych przez nas akcjach i inicjatywach. Mówimy też o kolejnych próbach środowisk proaborcyjnych, chcących wpłynąć na liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce.

Dowiesz się także, w jaki sposób możesz wspomóc nas i przyłączyć się do tego, co robimy! Zobacz, czym naprawdę jest aborcja i wesprzyj nas podczas codziennych działań na terenie całego kraju! Zmieniamy Polskę na lepsze. Zawsze w Twoim imieniu!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Scroll to Top