Cele statutowe Fundacji

Fundacja Życie i Rodzina ma na celu (wyciąg par. 7 Statutu Fundacji):

  1. prowadzenie działalności mającej na celu ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,
  2. promowanie postaw prorodzinnych oraz ochrona instytucji małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny,
  3. promowanie zdrowego stylu życia oraz działanie na rzecz wypierania szkodliwych postaw społecznych.

 

Scroll to Top