Dlaczego ukrywa się przypadki nadużyć seksualnych wśród środowiska LGBT?

Podziel się z innymi!

Środowiska LGBT zręcznie manipulują prawdą, kładąc nacisk na przypadki nadużyć seksualnych np. w Kościele Katolickim, deprecjonując jednocześnie fakt nadużyć tego samego rodzaju we własnym otoczeniu. Przypadków takich, jak nieraz udowadnialiśmy, nie brakuje. Dlaczego sytuacje takie są ukrywane i komu zależy na tym, aby ukryć prawdziwe oblicze środowisk LGBT?

Walka z tradycyjnymi wartościami

Pierwszą, najbardziej oczywistą kwestią w tym temacie, na którą należy zwrócić uwagę, jest walka środowisk LGBT z wartościami tradycyjnymi – rodziną w tradycyjnym rozumieniu, czy moralnością reprezentowaną przez Kościół Katolicki. Orężem wykorzystywanym podczas tej walki są bardzo często pomówienia związane z pedofilią księży.

Z drugiej strony często przedstawia się również tradycyjną rodzinę jako twór potencjalnie niebezpieczny dla dzieci, generujący patologie, w tym seksualne. Nikt nie neguje oczywiście tego, że przypadki nadużyć seksualnych zdarzają się w każdym środowisku. Tworzenie jednak na ich podstawie stereotypów uderzających w całą grupę społeczną jest już jednak dużą manipulacją. Ukrywając przypadki nadużyć we własnym środowisku i przesuwając akcent w stronę np. wspomnianej pedofilii w Kościele, środowiska LGBT w łatwy sposób kreują się jako te potencjalnie bezpieczne, atrakcyjne w szczególności dla młodych ludzi. Rzeczywistość jest w ten sposób przedstawiana w sposób zero-jedynkowy: LGBT ma oznaczać nowoczesność, otwartość, dobro, a tradycyjne wartości – zacofanie, zło, niebezpieczeństwo.

W żadnym środowisku nie znajdzie się tylko idealnych, nieskazitelnie czystych osób, w każdym będzie natomiast ułamek procenta będący przestępcą, czy właśnie pedofilem. Środowiska LGBT manipulują jednak faktami – ukrywają takie przypadki po swojej stronie, by móc nagłośnić je po stronie swoich przeciwników i walczyć właśnie przy pomocy stereotypowego, krzywdzącego postrzegania osób o tradycyjnych, konserwatywnych poglądach, czy cechujących się dużą religijnością.

Walka o wpływy polityczne

Nie jest tajemnicą, że propaganda LGBT zdobyła bardzo duże wpływy polityczne na Zachodzie Europy, czy w strukturach Unii Europejskiej. Także z tego powodu oczywiście ukrywa się niewygodne dla tego środowiska fakty, w tym dotyczące wykorzystywania seksualnego. Aby temat znalazł miejsce w dyskusji politycznej, musi być on atrakcyjny dla mediów i potencjalnych odbiorców. Nie zdobędzie się wpływów politycznych, bazując otwarcie na złu wyrządzanemu innym. Wiąże się to z tym, o czym mówiliśmy powyżej – skoro temat jest atrakcyjny dla potencjalnych odbiorców, to chętnie podłączają się do niego również różne środowiska polityczne, chcąc zbić na tym swój kapitał.

Ukrywanie przypadków nadużyć seksualnych przez LGBT ma więc w tym przypadku prosty cel – zdobycie jak największej władzy i poszerzanie wpływów, od najwyższych szczebli politycznych, po przeciętnych mieszkańców naszego kontynentu i kraju, słuchających na co dzień przekazów medialnych w telewizji, czy czytających gazety opiniotwórcze.


Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Podziel się z innymi!

Przewiń do góry