MaterCare International wspiera polską inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”

Obecne ustawodawstwo w Polsce dopuszcza aborcję w jednej z trzech okoliczności; zagrożenie dla zdrowia matki, gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy testy prenatalne wskazują na poważną chorobę u nienarodzonego dziecka. Projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” ma na celu wykluczenie z prawa trzeciej przesłanki. Life Site News informuje, że jest to projekt obywatelski podpisany przez ponad 830 000 Polaków i wspieranym przez Kościół Katolicki w Polsce. Projekt ustawy został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Sejmową i niezależnie przez Trybunał Konstytucyjny.

Chociaż media w większości pokazują sprzeciw wobec tej ustawy, przeważająca większość Polaków, w tym Polek, popiera ją. Polski rząd utknął w martwym punkcie zamiast podtrzymywać i podążać za demokratycznym głosem swoich obywateli. Ulega on presji ze strony agend międzynarodowych (UE) oraz zwolenników aborcji, którzy finansują akcje w obronie zabijania nienarodzonych dzieci, i którzy chcą narzucać innym swoją wolę.

MaterCare International wspiera projekt ustawy, który jest również popierany przez Polaków.


Żródło: http://www.matercare.org/news-publications/latest-news/new-newsitem-12/