Nasze życzenia dla Was na Boże Narodzenie 2022

Podziel się z innymi!

„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość (…) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów”  Księga Izajasza 9,1.5-6

Patrząc dziś na Dzieciątko Jezus napełniamy się na nowo nadzieją, że dzięki wytrwałemu działaniu ludzi dobrej woli, wszystkie bezbronne dzieci żyjące w łonach swoich mam będą mogły przyjść na świat i cieszyć się życiem. Głęboko wierzymy, że dobre zmiany są w zasięgu naszej pracy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w obronę najsłabszych i równocześnie życzymy pogodnych, radosnych, pełnych pokoju świąt Narodzenia Pańskiego. Niech nigdy nie zabraknie w nas życzliwości i ciepła dla każdego. Również dla tych najmłodszych dzieci, które nie mogą nawet krzyknąć w swojej obronie.

Zarząd Fundacji wraz z całym Zespołem i Wolontariuszami

Podziel się z innymi!

Scroll to Top