Polityka prywatności

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Życie i Rodzina z siedzibą przy ul. Ogrodowej 28/30/104 w Warszawie, kod pocztowy 00-896, będącą administratorem danych. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Fundacji, w tym informowania o działaniach Fundacji, w szczególności o kampaniach społecznych, możliwościach zaangażowania się i wspierania działań Fundacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w akcjach, włączenie się w działania Fundacji ani poinformowanie Państwa o żadnych jej działaniach.

Przewiń do góry