Pracujesz w szkole? Nie daj się zmusić do „genderowania” dzieci! [wzór oświadczenia dla nauczycieli]

Po tym, jak przygotowaliśmy oświadczenie dla rodziców ws. gender w szkole, otrzymaliśmy informację, że także nauczycieli próbuje się przymuszać do tego, aby osoby z zaburzeniami identyfikacji płciowej traktować zgodnie z ich subiektywnym odczuciem, a nie rzeczywistą płcią (np. w sytuacjach dotyczących korzystania z toalet, przebieralni lub poprzez użycie zaimków niezgodnych z płcią biologiczną).

„Genderowanie” – czyli przypisywanie płci, jaką dana osoba sobie wymyśli – wchodzi do szkół tylnymi drzwiami i staje się przyczynkiem do terroryzowania zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dyrektorzy stosują presję, aby ich podwładni nazywali wybranych chłopców imionami żeńskimi lub dziewczynki imionami męskimi. Realizuje się plan, by złamać sumienia i zmusić do przyjęcia optyki gender.

Prawnicy Fundacji przygotowali więc wzór oświadczenia dla nauczycieli oraz ekspertyzę prawną na temat opisanych wyżej praktyk. Oświadczenie należy wydrukować, uzupełnić, przekazać dyrekcji szkoły i wziąć na kopii potwierdzenie złożenia pisma.

Gdyby przełożeni mieli wątpliwości jak postąpić, zespół prawny Fundacji przygotował także stosowną ekspertyzę. Wskazuje ona, że naciski na tzw. „genderowanie” i próby łamania sumień nauczycieli są niezgodne z prawem.

Zachęcamy do korzystania z przygotowanych dokumentów oraz do przekazywania ich osobom, które mogą potrzebować takiego wsparcia.

DRUK DO POBRANIA:


Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Scroll to Top